• Slide1
  • Slide2

Total Entreprise

Her kan du se hvad vi netop kan tilbyde dig af ydelser

På baggrund af dine ønsker udarbejder totalentreprenøren både skitseforslag og senere hen færdige tegninger og beskrivelse til byggeriet. Totalentreprenøren står også for eventuel indhentning af byggetilladelse hos kommunen og koordinerer alle håndværkere og leverancer under selve byggeriet. Totalentreprisen benyttes normalt kun ved temmelig store opgaver, som opførelse af en stor tilbygning eller et nyt hus. Fordelen er, at du kun skal træffe aftale med og afregne med ét firma. Selv om du indgår en aftale med en totalentreprenør, udelukker det ikke at du har din egen rådgiver med på sidelinjen til at sikre, at du rent faktisk også får det, du ønsker ud af projektet.

 totalentreprise